Класификации на Световната банка, по държави, по ниво на доходите за 2024-2025 г.

Според анализаторите на Световната банка в България средната работна заплата е около 2100 лева.

0
134

Групата на Световната банка разпределя световните икономики в четири групи по доходи: нисък, нисък-среден, над-среден и висок. Класификациите се актуализират всяка година на 1 юли въз основа на БНД на глава от населението за предходната календарна година.

Мерките за БНД се изразяват в щатски долари,  като се използват коефициенти на преобразуване, получени съгласно  метода на Атлас, който в сегашната си форма е въведен през 1989 г.. Класификацията на доходите на Световната банка има за цел да отрази нивото на развитие на дадена страна, използвайки  Атлас БНД на глава от населението  като широкодостъпен показател за икономически капацитет.

Класификацията на държавите в категории по доходи се е развила значително през периода от края на 80-те години на миналия век. През 1987 г. 30% от докладващите страни са класифицирани като страни с ниски доходи и 25% като страни с високи доходи. Прескачайки до 2023 г., тези общи съотношения са се изместили надолу до 12% в категорията с ниски доходи и до 40% в категорията с високи доходи.

Тази година три страни – България, Палау и Русия – преминаха от категорията с над средните доходи към категорията с високи доходи:

България  стабилно се доближава до прага на високите доходи със скромен растеж през периода на възстановяване след пандемията, който продължи през 2023 г., като реалният БВП нарасна с 1,8%, подкрепен от потреблението.

Палау  също продължи своето възстановяване след пандемията, тъй като БВП се върна на предишните нива, нараствайки с 0,4% в реално изражение. При инфлация (измерена чрез дефлатора на БВП) от 8,1%, номиналният БНД нараства с 10,0%.

Икономическата активност в  Русия  беше повлияна от голямото увеличение на военната дейност през 2023 г., докато растежът беше подсилен и от възстановяването на търговията (+6,8%), финансовия сектор (+8,7%) и строителството (+6,6%). Тези фактори доведоха до увеличения както на реалния (3,6%), така и на номиналния (10,9%) БВП, а руският Атлас БНД на глава от населението нарасна с 11,2%.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук